مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه پژو سواری پارس مدل 1383 1397/12/09 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودروی سواری 1397/12/05 1397/12/12
فروش سه دستگاه خودرو سواری 1396/07/30 1396/08/04
فروش سه دستگاه خودرو سواری 1396/07/25 1396/08/04
فروش چهار دستگاه خودروی سواری 1396/06/14 1396/06/19
فروش چهار دستگاه خودروی سواری 1396/06/12 1396/06/19
فروش 2 دستگاه خودرو سواری 1393/04/03 1393/04/04
فروش تعداد سه دستگاه خودرو مازاد 1392/10/09 1392/10/24
فروش یک دستگاه خودرو سواری مازاد پژو 405 مدل 80 1391/08/17 1391/08/29
مزاید عمومی یک مرحله ای فروش خودرو 1390/12/16 1390/12/17
صفحه 1 از 2