کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208226 مزایده آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208215 مزایده املاک مازاد آبادان-اندیمشک: اپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208214 مزایده ویلایی کاربری مال : مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208212 مزایده آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208210 مزایده آپارتمان کاربری مال مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208208 مزایده آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208207 مزایده املاک مازاد آبادان-اندیمشک:آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208205 مزایده آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208202 مزایده فروش آپارتمان مسکونی به مساحت 104.41 مترمربع استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208200 مزایده آپارتمان کاربری مال مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208197 مزایده املاک مازاد -آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208194 مزایده املاک مازاد آبادان-اندیمشک:آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8208193 مزایده آپارتمان مسکونی استان خوزستان 1403/04/20 1403/05/02
8151527 مزایده املاک پاساژ زرافشان اهواز استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151475 مزایده املاک پاساژ زرافشان اهواز-واحد تجاری استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151474 مزایده واحد تجاری استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151473 مزایده واحد تجاری استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151472 مزایده املاک پاساژ زرافشان اهواز-واحد تجاری استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151471 مزایده املاک پاساژ زرافشان اهواز استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
8151470 مزایده واحد تجاری استان خوزستان 1403/04/07 1403/04/20
صفحه 1 از 7