کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7699555 مزایده فراخوان واگذاری مدیریت حمام قدیمی استان اصفهان 1402/12/02 1402/12/08
7665928 مزایده فراخوان واگذاری مدیریت حمام قدیمی استان اصفهان 1402/11/25 1402/12/08
7496029 مزایده فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری حمام قدیمی و تاریخی تحت عنوان موزه یا فرهنگسرا استان اصفهان 1402/10/12 1402/10/14
7474390 مزایده فراخوان واگذاری مدیریت و بهره برداری حمام قدیمی و تاریخی شهر تحت عنوان موزه یا فرهنگسرا استان اصفهان 1402/10/05 1402/10/14
6803656 مزایده فروش 4 مورد اقلام مناقصه شامل : 1- حدود 10 تن ضایعات ست پارکی قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین 2- حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک 3- حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی 4- حدود 500 کیلوگرم ضایعات PV... استان اصفهان 1402/04/25 1402/04/25
6774838 مزایده فروش اقلام در 4 ردیف شامل : 1- حدود 10 تن ضایعات ست پارکی (قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین ) 2- حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک 3- حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی 4- حدود 500 کیلوگرم ضایعات pvc استان اصفهان 1402/04/18 1402/04/25
6736391 مزایده فروش اقلام شامل : 1- حدود 10 تن ضایعات ست پارکی ( قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین ) 2- حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک 3- حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی 4- حدود 500 کیلو گرم ضایعات pvc استان اصفهان 1402/04/07 1402/04/10
6698808 مزایده 4 عنوان مزایده شامل : ضایعات فلزی ست ورزشی- ضایعات آهن قراضه سبک- ضایعات پلاستیکی و لاکی - درب مستعمل از جنس ضایعاتی استان اصفهان 1402/03/31 رجوع به آگهی
6697747 مزایده فروش حدود 10 تن ضایعات ست پارکی قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین 2- حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک 3- حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی 4- حدود 500 کیلوگرم ضایعات pvc استان اصفهان 1402/03/31 1402/04/10
6633335 مزایده حدود 10 تن ضایعات ست پارکی قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین - حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک - حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی و... استان اصفهان 1402/03/18 رجوع به آگهی
6601393 مزایده حدود 10 تن ضایعات ست پارکی قراضه آهن سنگین و نیمه سنگین - حدود 5 تن ضایعات آهن قراضه سبک - حدود 1 تن ضایعات پلاستیکی و لاکی و... استان اصفهان 1402/03/08 1402/03/08
6582521 مزایده 4 ردیف ضایعات ست ورزشی - ضایعات آهن آلات قراضه - درب مستعمل از جنس استان اصفهان 1402/03/03 رجوع به آگهی
6083872 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/10/05 1401/10/08
6082659 مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکاپ دوکابین تیپ DFWD استان اصفهان 1401/10/05 1401/10/08
6062075 مزایده فروش خودرو وانت دوکابین پیکاپ استان اصفهان 1401/09/28 رجوع به آگهی
6061297 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی با ابعاد 186 متر مربع و 200 متر مربع استان اصفهان 1401/09/28 1401/10/08
6060580 مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکاپ دوکابین استان اصفهان 1401/09/28 1401/10/08
6001712 مزایده فروش دو پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1401/09/10 1401/09/12
5991284 مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان دو کابین استان اصفهان 1401/09/07 1401/09/10
5979813 مزایده فروش - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 مترمربع - زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 186 مترمربع استان اصفهان 1401/09/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4