مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش محصولات سردرختی شامل آلو، زردآلو، آلبالو، هلو شلیل، گلابی، گردو و سیب گلاب واحد باغی 1401/03/04 1401/03/16
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در حدود 44 هکتار 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام تعدادی دام مازاد (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن، گاو آبستن 1401/02/28 1401/03/01
مزایده فروش دام 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسته خشک 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام مازاد (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن، گاو آبستن، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) 1401/01/30 1401/02/04
مزایده فروش تعدادی دام مازاد (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، گاو غیر آبستن، گاو آبستن، تلیسه باردار و تلیسه غیر آبستن) 1401/01/21 1401/02/04
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در حدود 44 هکتار 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی در حدود 44 هکتار 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش پسته خشک 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودروی سواری مگان، سه دستگاه وانت پیکان، دو دستگاه تراکتور باغی، ادوات دنباله بند اسقاطی و ضایعات پلاستیکی و فلزی ذوبی 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول پسته خشک 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده تعداد یک دستگاه خودروی سواری مگان مدل ۲۰۱۴، سه دستگاه وانت پیکان، دو دستگاه تراکتور باغی، ادوات دنباله بند اسقاطی و ضایعات پلاستیکی و فلزی ذوبی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام مازاد 1400/11/23 1400/12/01
مزایده فروش پسته خشک 1400/11/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی دام مازاد 1400/11/17 1400/12/01
مزایده فروش مقدار تقریبی حدود ۷۰ تن محصول پسته خشک 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی حدود 70 تن محصول پسته خشک تولیدی خود رقم کله قوچی 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش دام 1400/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 15