مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاحیه (پلاک ثبتی ردیف اول ( شناسه ملک 181) 3996/1469 و پلاک ثبتی ردیف دوم ( شناسه ملک 153) 29/797... 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد مشروحه با کاربری تجاری - امور بانکی (تجاری) 1398/11/26 رجوع به آگهی
فروش و امحا اسناد بانکی 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش و امحا اسناد بانکی 1398/07/25 رجوع به آگهی
فروش و امحا اسناد بانکی 1398/07/24 رجوع به آگهی
فروش و امحا اسناد بانکی 1398/06/21 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش ملک مازاد مشروحه ـ شناسه ملک 6441 ـ پلاک ثبتی: 4/360 اصلی ـ نوع ملک: ساختمان ـ نوع کاربری: صنعت... 1398/05/19 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری صنعتی با عرصه 1000 مترمربع و اعیان 500 مترمربع 1398/05/17 رجوع به آگهی
فروش ملک:شرکت آرد با پلاک ثبتی 9/132 ساختمان زراعی با عرصه 20000 و اعیان 3.878.20 1397/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4