مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
نگهداری و مراقبت از فضاهای محوطه داخل زمین و ساختمان اداری تصفیه خانه فاضلاب 1398/07/15 1398/07/16
نگهداری و مراقبت از فضاهای محوطه داخل زمین و ساختمان اداری تصفیه خانه فاضلاب 1398/07/14 1398/07/16
نگهداری و مراقبت از فضاهای محوطه داخل زمین و ساختمان اداری تصفیه خانه فاضلاب به متراژ تقریبی 6/5 هکت... 1398/06/17 1398/06/30
نگهداری و مراقبت از فضاهای محوطه داخل زمین و ساختمان اداری تصفیه خانه فاضلاب به متراژ تقریبی 6/5 هکت... 1398/06/16 1398/06/30
واگذاری پروژه اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر 1398/02/25 1398/03/07
واگذاری پروژه اجاره زمین تصفیه خانه فاضلاب شهر 1398/02/24 1398/03/07
فروش یک دستگاه مزدا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1991 - فروش یک دستگاه پراید مدل 1383 - فروش یک دستگاه پ... 1397/11/28 1397/12/07
فروش یک دستگاه مزدا دوکابین دو دیفرانسیل مدل 1991ـ یک دستگاه پراید مدل 1383 ـ یک دستگاه پراید مدل 1... 1397/11/27 1397/12/07
معاوضه کنتورهای خراب و مستعمل 1397/11/09 1397/11/17
واگذاری معاوضه کنتورهای خراب و مستعمل به تعداد 18111 فقره با کنتور نو و سالم 1397/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4