مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مجموعه های رفاهی اعم از خشکشویی، نانوایی، رستوران آزاد، بوفه دانشکده های وابسته، بوفه خوابگا... 1399/04/04 1399/04/27
فروش خودروهای دانشگاه 1398/08/06 رجوع به آگهی
فروش 2دستگاه خودرو ـ اتوبوس بنز 457 - مدل 1387 ـ مزدا وانت - مدل 1384 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 2 دستگاه خودروی متعلق به خود 1398/07/29 رجوع به آگهی
خرید خدمات (چاپ و تکثیر) 1397/04/25 رجوع به آگهی
واگذاری خشکشویی، نانوایی، رستوارن آزاد، بوفه دانشکدهای وابسته، بوفه خوابگاه های دانشجویی، فروشگاه خو... 1397/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری فروشگاه کتاب دانشگاه صنعتی 1396/07/03 رجوع به آگهی
خرید خدمات (چاپ و تکثیر) 1396/05/23 رجوع به آگهی
خرید خدمات (چاپ و تکثیر) 1396/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری مجموعه های رفاهی اعم از خشکشویی . نانوایی . رستوران ازاد . بوفه 1396/02/26 1396/03/20
صفحه 1 از 2