مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب مغازه 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب منزل مسکونی 1398/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب منزل مسکونی به صورت اجاره 1398/06/26 رجوع به آگهی
دو باب مغازه تجاری 1398/05/27 رجوع به آگهی
اجاره غرفه های تجاری و دو باب مغازه تجاری مربوط به موقوفه 1398/04/18 رجوع به آگهی
اجاره غرفه های تجاری 1398/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین مسکونی 1397/10/02 رجوع به آگهی
واگذاری قطعه زمین مسکونی 1397/08/29 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب غرفه های بازارچه 1397/03/01 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه های تجاری 1397/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2