مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/07/05 1399/07/08
مزایده زمین و آپارتمان 1399/07/03 رجوع به آگهی
فروش یک ساختمان شامل سه دستگاه آپارتمان و یک قطعه زمین 1399/07/03 1399/07/08
فروش یک ساختمان شامل سه دستگاه آپارتمان و یک قطعه زمین دارای سند مالکیت 1399/07/02 رجوع به آگهی
فروش املاک 1399/06/10 1399/06/13
فروش زمین - آپارتمان 1399/06/06 رجوع به آگهی
فروش دو ساختمان شامل هفت باب آپارتمان و یک قطعه زمین دارای سند مالکیت 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش سیم مسی و آلومینیوم اسقاط 1399/06/04 1399/06/11
فروش ۵۰ تن سیم مسی اسقاط و ۳۰ تن سیم آلومینیوم اسقاط 1399/06/04 1399/06/11
انواع سیم مسی اسقاط ـ انواع سیم آلومینیوم اسقاط 1399/06/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4