مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابانهای- فروش ضایعات آهن آلات 1398/03/18 رجوع به آگهی
اجرای طرح کارت پارک مکانیزه ویژه حاشیه خیابانها- - فروش ضایعات آهن آلات - - بهره برداری از جایگاه CN... 1398/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از ساختمانن این سزامان با کاربری تجاری0 خدماتی به مساحت حدودی 130 متر مربع 1397/04/17 1397/04/31
واگذاری بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک 1396/11/25 1396/12/16
واگذاری بهره برداری از بازار هفتگی روزهای دوشنبه 1396/11/08 1396/11/19
واگذاری مرکز معاینه فنی خودرو سبک 1396/10/30 رجوع به آگهی
بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان را به صورت اجاره 1396/10/10 رجوع به آگهی
بهره برداری از بوفه و غرفه های سازمان 1396/10/02 رجوع به آگهی
بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک سازمان 1395/11/03 1395/11/23
بهره برداری از مرکز معاینه فنی خودرو سبک سازمان 1395/10/15 1395/10/27
صفحه 1 از 2