کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7572636 مزایده فروش املاک مازاد شامل کاربری کشاورزی - دامپروری - زمین مزروعی - مسکونی - آپارتمان - کشاورزی استان سیستان و بلوچستان 1402/11/02 رجوع به آگهی
7376125 مزایده فروش املاک مازاد خود با کاربری کشاورزی/دامپروری - زمین مزروعی - مسکونی - آپارتمان - کشتارگاه و... استان سیستان و بلوچستان 1402/09/06 1402/09/16
7207598 مزایده فروش املاک مازاد خود با کاربری کشاورزی/دامپروری - زمین مزروعی - مسکونی - آپارتمان - کشتارگاه ... 11 ردیف در اصل آگهی استان سیستان و بلوچستان 1402/07/26 1402/08/04
7199681 مزایده فروش املاک مازاد خود با کاربری کشاورزی/دامپروری - زمین مزروعی - مسکونی - آپارتمان - کشتارگاه استان سیستان و بلوچستان 1402/07/24 1402/08/04
6987050 مزایده فروش املاک مازاد خود - کاربری کشاورزی/دامپروری - زمین مزروعی - مسکونی - آپارتمان - کشتارگاه استان سیستان و بلوچستان 1402/06/11 1402/06/20
6978037 مزایده فروش املاک استان سیستان و بلوچستان 1402/06/08 1402/06/20
6326634 مزایده فروش املاک در 13 ردیف کاربری کشاورزی - دامپروری- زمین مزروعی- دامپروری- مسکونی - کارگاه بسته بندی گوشت استان سیستان و بلوچستان 1401/12/06 1401/12/14
6317877 مزایده فروش املاک در 13 ردیف کاربری کشاورزی - دامپروری- زمین مزروعی- دامپروری- مسکونی - کارگاه بسته بندی گوشت استان سیستان و بلوچستان 1401/12/03 1401/12/14
6242854 مزایده فروش املاک مازاد - کاربری کشاورزی - دامپروری کاربری زمین مزروعی - کاربری زمین مزروعی- دامپروری ... استان سیستان و بلوچستان 1401/11/13 رجوع به آگهی
6219029 مزایده فروش املاک مازاد استان سیستان و بلوچستان 1401/11/08 رجوع به آگهی
6051444 مزایده فروش املاک مازاد - کاربری کشاورزی - دامپروری زمین مزروعی دامداری و زمین مزروعی کاربری مسکونی استان سیستان و بلوچستان 1401/09/26 رجوع به آگهی
6048956 مزایده زمین زراعی - زمین صنعتی - کارگاه - آپارتمان - کشت و صنعت و.. استان سیستان و بلوچستان 1401/09/24 رجوع به آگهی
6039872 مزایده فروش املاک مازاد - کاربری کشاورزی - دامپروری زمین مزروعی دامداری و زمین مزروعی کاربری مسکونی استان سیستان و بلوچستان 1401/09/22 رجوع به آگهی
5793328 مزایده فروش باتری مستعمل استان سیستان و بلوچستان 1401/07/21 رجوع به آگهی
5727671 مزایده فروش املاک - کاربری کشاورزی، دامپروری به مساحت عرصه 350000 متر مربع و اعیانی 11820 متر مربع - زمین مزروعی به مساحت 5706.38 متر مربع - دامداری و زمین مزروعی به مساحت 48353 متر مربع - و ... شرح ک... استان سیستان و بلوچستان 1401/07/06 1401/07/12
5713856 مزایده فروش املاک مازاد خود استان سیستان و بلوچستان 1401/06/30 رجوع به آگهی
5574431 مزایده فروش املاک مازاد با کاربری دامداری- زمین مزروعی-دامداری - مسکونی و... استان سیستان و بلوچستان 1401/05/22 رجوع به آگهی
5563356 مزایده فروش املاک مازاد با کاربری دامداری- زمین مزروعی-دامداری - مسکونی و... استان سیستان و بلوچستان 1401/05/18 رجوع به آگهی
5118808 مزایده فروش آهن آلات مستعمل استان سیستان و بلوچستان 1401/02/05 1401/02/18
5112335 مزایده آهن آلات استان سیستان و بلوچستان 1401/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4