مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد و اسقاط 1395/04/21 1395/04/28
استعلام واگذاری اجاره محل غرفه فروش 1394/11/06 1394/11/10
واگذاری اجاره محل جهت خدمات تاکسی سرویس 1394/10/20 1394/10/22
مزایده اموال اسقاط و مازاد 1394/09/29 1394/10/08
استعلام واگذاری اجاره محل واحد آزمایشگاه 1394/09/25 1394/10/02
استعلام واگذاری اجاره محل جهت خدمات تایپ و تکثیر 1394/09/22 1394/09/23
استعلام واگذاری واحد تایپ و تکثیر 1394/09/18 1394/09/23
واگذاری اجاره محل جهت خدمات داروخانه 1394/07/07 1394/07/13
فروش اجناس و اموال خارج از رده - مستعمل و اسقاط 1393/12/10 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاط و مازاد 1393/07/30 1393/08/09
صفحه 1 از 2