مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محل دفن زباله 1401/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی 1401/03/10 1401/03/12
مزایده فروش 4 قطعه زمین مسکونی به متراز 144 1401/03/08 1401/03/12
مزایده فروش زمین کاربری مسکونی 1401/03/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1401/02/11 1401/02/11
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1401/02/09 1401/02/11
مزایده واگذاری غرفه جهت استفاده قهوه خانه سنتی (بغیر از قلیان) 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه های بازار روز 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده آهن آلات مستعمل 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و چوب ( تنه درخت) 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات و چوب (تنه درخت) 1401/01/17 1401/01/23
مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری 1400/06/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه رنو کمپرسی میدلام - مدل 83 - 16 تن 1400/06/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین تجاری 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین تجاری 1400/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 14