مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 8 قطعه زمین مسکونی 1399/07/05 رجوع به آگهی
فروش 8 قطعه زمین مسکونی 1399/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری کانکس 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری کانکس های جلوی دادگستری 1399/06/19 رجوع به آگهی
فروش ۳ قطعه زمین مسکونی 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین مسکونی 1399/06/04 رجوع به آگهی
4 قطعه زمین مسکونی 1399/05/22 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین مسکونی 1399/05/21 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه کامیون - خاور 808 (کمپرسی) - کامیون بنز 1313 (دستگاه پرس زباله) 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه کامیون - خاور 808 (کمپرسی) - کامیون بنز 1313 (دستگاه پرس زباله) 1399/05/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21