کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220795 مزایده اجاره فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/24 1403/04/24
8220794 مزایده اجاره فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/24 1403/04/24
8220790 مزایده اجاره فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/24 1403/04/24
8220786 مزایده اجاره فضاهای مازاد مدارس دولتی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/24 1403/04/24
8217366 مزایده اجاره بخشی از فضای مازاد مدارس دولتی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1403/04/23 رجوع به آگهی
7970815 مزایده اجاره املاک مازاد خود استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/26
7969484 مزایده اجاره فضاهای مازاد استان خوزستان 1403/02/25 1403/02/26
7966626 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی استان خوزستان 1403/02/24 رجوع به آگهی
7616316 مزایده اجاره فضای مازاد مدارس استان خوزستان 1402/11/14 رجوع به آگهی
7552766 مزایده واگذاری اجاره املاک مازاد خود استان خوزستان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7546923 مزایده اجاره املاک مازاد شامل اجاره دو باب کلاس درس استان خوزستان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7445155 مزایده اجاره فضای مازاد مدارس دولتی روستایی جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1402/09/27 رجوع به آگهی
7426105 مزایده اجاره فضای املاک مازاد استان خوزستان 1402/09/20 رجوع به آگهی
7058643 مزایده جاره قسمتی از ساختمان آموزشی دبیرستان - اجاره فضای آموزشی دبیرستان - اجاره یک باب سالن کارگاهی ام دی اف - اجاره سالن کارگاهی جوشکاری استان خوزستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
6969727 مزایده اجاره فضاهای مازاد مدارس جهت تشکیل کلاس های پیش دبستانی استان خوزستان 1402/06/06 1402/06/07
6968626 مزایده اجاره فضای املاک مازاد شامل اجاره قسمتی از یک باب ساختمان آموزشی - اجاره فضای آموزشی دبیرستان - اجاره سالن کارگاهی هنرستان استان خوزستان 1402/06/06 رجوع به آگهی
6964544 مزایده اجاره فضای مازاد مدارس استان خوزستان 1402/06/05 رجوع به آگهی
6932775 مزایده اجاره فضای مازاد مدارس جهت تشکیل کلاس پیش دبستانی استان خوزستان 1402/05/30 رجوع به آگهی
6807718 مزایده اجاره سالن ورزشی استان خوزستان 1402/04/26 رجوع به آگهی
6807716 مزایده اجاره بخشی از ساختمان آموزشی استان خوزستان 1402/04/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6