مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پارکبان به بخش خصوصی 1395/04/08 رجوع به آگهی
واگذاری پارکبان به بخش خصوصی 1395/04/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری تاکسی بیسیم 1394/11/20 1394/11/26
فروش یک دستگاه مینی بوس ایویکو 1394/11/10 1394/11/16
واگذاری امتیاز بهره برداری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی 1394/11/10 1394/11/16
فروش یک دستگاه مینی بوس ایویکو 1394/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز بهره برداری تاکسی بیسیم به بخش خصوصی 1394/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری پارکبان 1394/08/13 1394/08/19
واگذاری پارکبان 1394/08/06 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه خودرو تاکسی 1394/04/31 1394/05/06
صفحه 1 از 2