کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8018796 مزایده فروش املاک مسکونی به مساحت 180/85 م م استان همدان 1403/03/05 رجوع به آگهی
7986170 مزایده فروش املاک شهرداری- مرحله دوم زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 180.85 استان همدان 1403/02/29 1403/03/05
7983979 مزایده فروش مجموع قطعات 1 و 2 مسکونی استان همدان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7925736 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی به مساحت 180/85 مترمربع استان همدان 1403/02/17 1403/02/16
7893307 مزایده : زمین با کاربری : مسکونی استان همدان 1403/02/08 رجوع به آگهی
7892115 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی استان همدان 1403/02/08 1403/02/16
7631771 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/11/15 1402/11/15
7600004 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 225 استان همدان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597571 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/11/09 1402/11/15
7466881 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7450055 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7447093 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7369733 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/09/05 1402/09/04
7347924 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7346982 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/08/28 1402/09/04
7279032 مزایده فروش املاک استان همدان 1402/08/16 1402/08/14
7250158 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7249687 مزایده فروش املاک تحت اختیار خود استان همدان 1402/08/08 1402/08/14
6131791 مزایده فروش و اجاره املاک شهرداری استان همدان 1401/10/20 1401/11/01
6113075 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان همدان 1401/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7