مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چمن مصنوعی 1399/07/01 1399/07/09
فروش چمن مصنوعی 1399/06/26 1399/06/26
فروش چمن مصنوعی 1399/06/19 1399/06/26
واگذاری قسمتی از سطوح پارک ها و فضای سبز شهری اجاره 2 ساله جهت احداث غرفه های خدماتی 1398/12/06 1398/12/07
واگذاری قسمتی از سطوح پارک ها و فضای سبز شهری اجاره 2 ساله جهت احداث غرفه های خدماتی 1398/11/29 1398/12/07
اجاره تعداد 20 قطعه زمین تجاری از سطوح پارکها و فضای سبز 1398/02/10 1398/02/14
تعداد 20 قطعه زمین تجاری از سطوح پارکها و فضای سبز 1398/02/03 1398/02/14
تعداد 20 قطعه زمین تجاری 1397/12/13 رجوع به آگهی
تعداد 20 قطعه زمین تجاری 1397/12/07 رجوع به آگهی
اصلاحیه آگهی واگذاری قسمتی از پارکها و میادین سطح شهر به صورت اجاره جهت احداث غرفه های خدماتی 1397/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4