کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7045757 مزایده 1 فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدی/نقدی و اقساطی استان قزوین 1402/06/22 رجوع به آگهی
6761905 مزایده فروش 1 فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدی/نقدی و اقساطی (یک فقره ملک صنعتی(تخلیه)) استان قزوین 1402/04/14 رجوع به آگهی
6612691 مزایده فروش یک فقره ملک مسکونی متصرف (دارد) - - یک فقره ملک صنعتی(تخلیه) استان قزوین 1402/03/10 رجوع به آگهی
6606829 مزایده فروش یک فقره ملک مسکونی - یک فقره ملک صنعتی(تخلیه) استان قزوین 1402/03/09 رجوع به آگهی
6339428 مزایده واگذاری ساختمان / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 390 / مساحت اعیان : 390 مترمربع استان قزوین 1401/12/08 رجوع به آگهی
6276285 مزایده زمین / نوع کاربری : زراعی استان قزوین 1401/11/24 رجوع به آگهی
6174120 مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد خود را به صورت نقدی/نقدی و اقساطی استان قزوین 1401/11/03 رجوع به آگهی
6064698 مزایده فروش 6 فقره از املاک مازاد خود شامل کاربری کشاورزی / مسکونی استان قزوین 1401/09/29 رجوع به آگهی
5866087 مزایده فروش املاک مازاد استان قزوین 1401/08/05 1401/08/12
5851478 مزایده فروش زمین و مستحدثات کاربری صنعتی استان قزوین 1401/08/03 رجوع به آگهی
5793311 مزایده فروش تعدادی اقلام اداری مستعمل و آهن آلات ضایعاتی استان قزوین 1401/07/21 رجوع به آگهی
5594696 مزایده فروش زمین و مسحدثات صنعتی - به مساحت عرصه 4000 متر مربع و اعیانی 1090 متر مربع - به مساحت عرصه 3130 متر مربع و اعیانی 1100 متر مربع - به مساحت عرصه 3000 متر مربع و اعیانی 1100 متر مربع استان قزوین 1401/05/26 رجوع به آگهی
5592697 مزایده فروش 6 فقره از املاک مازاد - سه فقره آپارتمان مسکونی (متصرف دارد) - سه فقره ملک صنعتی (متصرف دارد) استان قزوین 1401/05/26 رجوع به آگهی
5225518 مزایده فروش 3 فقره از املاک مازاد خود استان قزوین 1401/02/29 رجوع به آگهی
5224848 مزایده نوع مال : آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان قزوین 1401/02/29 رجوع به آگهی
5117912 مزایده فروش 4 فقره از املاک مازاد خود استان قزوین 1401/02/05 رجوع به آگهی
5111708 مزایده 4 فقره از املاک مازاد استان قزوین 1401/02/02 رجوع به آگهی
5021957 مزایده استانی املاک مازاد بانک استان قزوین 1401/01/06 رجوع به آگهی
5014076 مزایده فروش 19 فقره از املاک مازاد خود استان قزوین 1400/12/24 رجوع به آگهی
4751372 مزایده فروش اموال و اثاثیه فرسوده استان قزوین 1400/11/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4