مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده املاک مازاد بانک 1399/06/18 1399/06/26
فروش زمین و مستحدثات با کاربری تجاری 1399/06/15 رجوع به آگهی
نوع مال: زمین و مستحدثات ـ نوع کاربری زراعی و صنعتی 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش 5 فقره از املاک مازاد 1399/05/19 رجوع به آگهی
- زمین و مستحدثات - کاربری تجاری- سطح کل زمین ۱۸۹.۵ - - مغازه - کاربری تجاری- - زمین و مستحدثات - ک... 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش 5 فقره از املاک مازاد 1399/05/16 رجوع به آگهی
فروش 5 فقره از املاک مازاد 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش 5 فقره از املاک مازاد خود 1399/04/15 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری تجاری - زمین و مستحدثات با کاربری تجاری 1399/03/17 رجوع به آگهی
فروش 2 فقره از املاک مازاد خود 1399/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4