کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6628083 مزایده فروش املاک مازاد خود شامل زمین محصور - آپارتمان - خانه استان اصفهان 1402/03/17 1402/03/28
6512118 مزایده واگذاری یک دستگاه مزدا 3 مدل 86 استان تهران 1402/02/16 رجوع به آگهی
6395849 مزایده فروش اموال مستعمل و فرسوده استان تهران 1401/12/25 1401/12/27
6378722 مزایده فروش مغازه با کاربری تجاری مسکونی به مساحت عرصه 251.87 مترمربع و اعیانی 507.2 مترمربع استان تهران، استان گیلان 1401/12/20 1402/01/21
6370461 مزایده فروش املاک تملکی استان تهران 1401/12/16 1401/12/22
6366982 مزایده فروش یک فقره ملک مسکونی استان تهران، استان گیلان 1401/12/15 1401/12/25
6365779 مزایده فروش املاک تملکی استان تهران 1401/12/15 رجوع به آگهی
6365347 مزایده فروش تعدادی از اموال مستعمل و فرسوده مازاد برنیاز خود استان سیستان و بلوچستان، استان کرمان، استان یزد 1401/12/15 رجوع به آگهی
6362438 مزایده فروش واحدهای تجاری و اداری و مسکونی استان تهران، استان خراسان رضوی 1401/12/14 1401/12/25
6356792 مزایده سه عنوان مزایده املاک کاربری مسکونی استان گیلان 1401/12/13 رجوع به آگهی
6353666 مزایده فروش مغازه با کاربری تجاری به مساحت عرصه 62.3 متر مربع و اعیانی 107.3 متر مربع استان تهران، استان گیلان 1401/12/11 1401/12/25
6329009 مزایده 2 آپارتمان مسکونی استان گیلان 1401/12/06 1401/12/22
6328090 مزایده فروش واحدهای مسکونی و تجاری استان البرز، استان زنجان، استان قزوین 1401/12/06 1401/12/21
6323236 مزایده فروش واحد های کاربری مسکونی و تجاری استان مرکزی 1401/12/04 رجوع به آگهی
6323204 مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی خود استان قم، استان لرستان، استان مرکزی 1401/12/04 1401/12/15
6281011 مزایده فروش تعدادی از املاک تملکی خود استان گیلان 1401/11/25 رجوع به آگهی
6271041 مزایده فروش مغازه سرقفلی تجاری - سه واحد آپارتمان مسکونی استان گیلان 1401/11/23 رجوع به آگهی
6255632 مزایده فروش واحدهای تملکی مسکونی استان البرز 1401/11/18 1401/12/10
6251253 مزایده فروش واحد های تملکی ( مسکونی ) استان البرز 1401/11/17 رجوع به آگهی
6235432 مزایده فروش سهام استان تهران 1401/11/11 1401/11/19
صفحه 1 از 15