مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در محل پارک 1395/03/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از یک قطعه زمین 1395/03/09 رجوع به آگهی
بهره برداری از یک قطعه زمین 1394/08/26 رجوع به آگهی
فروش محصولات درختان نارنج 1394/08/26 1394/08/30
بهره برداری از یک قطعه زمین واقع در پارک به منظور ایجاد فضای بازی و راه اندازی ماشین برقی 1394/08/19 رجوع به آگهی
فروش محصولات درختان نارنج 1394/08/19 1394/08/30
فروش محصولات مرکبات 1394/07/14 رجوع به آگهی
فروش محصولات مرکبات 1394/07/07 رجوع به آگهی
بهره برداری از یک قطعه زمین به منظور ایجاد فضای بازی 1394/06/30 رجوع به آگهی
بهره برداری از یک قطعه زمین به منظور ایجاد فضای بازی و راه اندازی ماشین برقی 1394/06/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2