کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6619723 مزایده واگذاری 6 واحد تجاری شهرداری به صورت دو ساله به اجاره استان خراسان جنوبی 1402/03/13 1402/03/21
6618686 مزایده اجاره 6 واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1402/03/13 رجوع به آگهی
6617833 مزایده فروش بخشی از محصولات کشاورزی باغی استان خراسان جنوبی 1402/03/13 1402/03/21
6592204 مزایده واگذاری انجام امورات مربوط به پنجشنبه بازار استان خراسان رضوی 1402/03/06 1402/03/07
6567294 مزایده واگذاری انجام امورات مربوط به پنجشنبه بازار استان خراسان رضوی 1402/02/31 1402/03/07
6565346 مزایده امور مربوط به پنج شنبه بازار استان خراسان جنوبی 1402/02/30 1402/03/07
6562242 مزایده اجاره پنجشنبه بازار استان خراسان جنوبی 1402/02/30 رجوع به آگهی
6556104 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین تجاری به پلاک های ثبتی 442-463-464-465 فرعی از 1912 اصلی واقع در بلوار شهرداری و تعداد 4 قطعه زمین مسکونی پلاک های ثبتی های 5429 -5430 - 5431 - 5442 فرعی از 1925 اصلی استان فارس 1402/02/27 1402/03/06
6555998 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین با کاربری : تجاری استان خراسان جنوبی 1402/02/27 رجوع به آگهی
6523978 مزایده اجاره 7 واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1402/02/18 رجوع به آگهی
6523214 مزایده واگذاری اجاره 7 واحد تجاری استان خراسان جنوبی 1402/02/18 1402/02/25
6466906 مزایده واگذاری انجام امورات مربوط به نگهداری آرامستان ها و غسالخانه استان خراسان جنوبی 1402/01/31 رجوع به آگهی
6453936 مزایده واگذاری 2 واحد تجاری شهرداری استان فارس 1402/01/28 1402/01/29
6440505 مزایده اجاره امور مربوط به نگهداری آرامستان و غسالخانه شهرداری و ... استان خراسان جنوبی 1402/01/24 رجوع به آگهی
6437447 مزایده اجاره دو باب مغاره استان خراسان جنوبی 1402/01/22 رجوع به آگهی
6431291 مزایده غرفه باغ ملی استان خراسان رضوی 1402/01/21 1402/01/29
6431011 مزایده اجاره 2 واحد تجاری استان فارس 1402/01/21 1402/01/29
6418907 مزایده انجام امورات مربوط به پنجشنبه بازار استان خراسان رضوی 1402/01/17 1402/01/20
6397575 مزایده امور مربوط به پنج شنبه بازار شهرداری استان خراسان جنوبی 1401/12/27 رجوع به آگهی
6397407 مزایده واگذاری انجام امورات مربوط به پنجشنبه بازار استان خراسان جنوبی 1401/12/27 1402/01/20
صفحه 1 از 14