مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین های شهرداری 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش زمین های مسکونی - تجاری مغازه های تجاری 1399/05/19 رجوع به آگهی
واگذاری سوله نیروگاه برق دیزل سابق و زمین جنب آن به صورت اجاره ۱۰ ساله 1399/05/12 1399/05/22
فروش زمین های مسکونی - تجاری و مغازه های تجاری 1399/05/11 رجوع به آگهی
سوله نیروگاه برق دیزل سابق و زمین جنب آن به صورت اجاره ۱۰ ساله 1399/05/06 1399/05/22
فروش چند قطعه زمین مسکونی - تجاری 1399/03/25 رجوع به آگهی
مزایده باغ گلها 1399/02/16 رجوع به آگهی
اجاره امورات غسالخانه و آرامستان های شهرداری 1398/12/15 رجوع به آگهی
غسالخانه 1398/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری امورات غسالخانه و آرامستان شهرداری 1398/12/08 1398/12/21
صفحه 1 از 17