کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8227484 مزایده 4رقبه املاک و مستقلات پست بانک استان هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/27 1403/05/08
8227410 مزایده 4رقبه املاک و مستقلات پست بانک استان هرمزگان استان هرمزگان 1403/04/27 1403/05/08
8227406 مزایده 4رقبه املاک و مستقلات پست بانک استان هرمزگان 1403/04/27 1403/05/08
8227403 مزایده 4رقبه املاک و مستقلات پست بانک استان هرمزگان 1403/04/27 1403/05/08
8213792 مزایده فروش اموال تملیکی:واحد ساختمانی و زمین استان هرمزگان 1403/04/21 1403/05/08
8134093 مزایده فروش 8 دستگاه پرینتر بانکی مستعمل (تعداد 7 دستگاه pr9) و (تعداد 1 دستگاه sp40) استان هرمزگان 1403/04/03 رجوع به آگهی
8007066 مزایده فروش 8 دستگاه پرینتر بانکی مستعمل (تعداد 7 دستگاه pr9) و (تعداد 1 دستگاه sp40) استان هرمزگان 1403/02/31 رجوع به آگهی
7813818 مزایده فروش باتری معیوب و فرسوده استان هرمزگان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7559790 مزایده فروش تعدادی کولر ناقص از رده خارج شده استان هرمزگان 1402/10/28 رجوع به آگهی
7495643 مزایده فروش تعدادی کولر ناقص از رده خارج شده استان هرمزگان 1402/10/12 رجوع به آگهی
7461305 مزایده حراج فروش 16 عدد کولر ناقص از رده خارج شده و غیر قابل استان هرمزگان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7354328 مزایده فروش 4 دستگاه پرینتر سوزنی مستعمل استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354317 مزایده حراج فروش 76 دستگاه pos نو مدل 300 استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354313 مزایده حراج فروش 8 دستگاه پرینتر بانکی مستعمل تعداد 7 دستگاه استان هرمزگان 1402/08/30 1402/09/06
7354312 مزایده حراج فروش 4 دستگاه اسکنر مستعمل مدل canon استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354310 مزایده حراج فروش 128 دستگاه pos دست دوم استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354307 مزایده فروش 27 عدد کیس از رده خارج شده، هر کیس به میزان 72000... استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7354261 مزایده حراج فروش 9 دستگاه مانیتور مستعمل هر دستگاه به میزان 90... استان هرمزگان 1402/08/30 رجوع به آگهی
7343562 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : جهانگردی و پذیرایی - واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان هرمزگان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7272643 مزایده فروش 9 دستگاه مانیتور مستعمل استان هرمزگان 1402/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6