مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد با کاربری مسکونی - زمین مسکونی - تجاری (سرقفلی) - دامداری - زراعی - صنعتی - مرغداری... 1399/06/30 1399/07/13
فروش اموال مازاد با کاربری مسکونی - زمین مسکونی - تجاری (سرقفلی) - دامداری - زراعی - صنعتی - مرغداری... 1399/05/30 1399/06/13
فروش ملک مازاد 1399/02/21 رجوع به آگهی
فروش ملک مازاد 1399/02/20 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد با کلیه امتیازات و محلقات موجود و متعلقه (با کاربری مسکونی - صنعتی - زمین مسکونی... 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها -- پلاک ثبتی 214 فرعی از 45 اصلی - کاربری ملک کار... 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد با کلیه امتیازات و محلقات موجود و متعلقه به صورت نقدی (با کاربری مسکونی - مسکونی/ت... 1398/08/20 رجوع به آگهی
فروش املاک (با کاربری مسکونی - مسکونی/تجاری - زمین مسکونی - تجاری/سرقفلی - دامداری - کارگاه تولیدی... 1398/05/07 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد با کلیه امتیازات و محلقات موجود و متعلقه به صورت نقدی - ملک مسکونی مساحت عرصه 87/30... 1398/04/09 رجوع به آگهی
اموال مازاد:پلاک ثبتی 6 فرعی از 904 اصلی با کاربری مسکونی تجاری - پلاک ثبتی 1010 فرعی از 161 اصلی ب... 1398/03/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3