کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8109673 مزایده فروش تعداد 117 دستگاه خودروی سبک، سنگین، موتورسیکلت شامل: - سواری پراید 131 با مدل 1392 به رنگ سفید - سواری پژو 405 با مدل 1386 به رنگ نقره ای - و ... استان خراسان جنوبی 1403/03/27 1403/04/03
8091312 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس به شماره انتظامی 973ط66 ایران65 مدل 1389 رنگ سفید ردیف 102 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091306 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری سمند به شماره انتظامی 738د77 ایران32 مدل 1391 رنگ سفید ردیف 107 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091305 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 416ط85 ایران42 مدل 1386 رنگ نوک مدادی ردیف 106 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091304 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پژوآردی به شماره انتظامی 454ج14 ایران52 مدل 1384 رنگ سبز ردیف 105 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091303 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس به شماره انتظامی 511و45 ایران95 مدل 1385 رنگ سفید ردیف 104 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091301 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پژو405 به شماره انتظامی 723و32 ایران95 مدل 1384 رنگ مشکی ردیف 103 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091299 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی کامیون بنز به شماره انتظامی 468ع33 ایران42 مدل 1353رنگ سبز زیتونی ردیف 110 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091297 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی کشنده ماک به شماره انتظامی 648ع42 ایران44 مدل 1975رنگ قرمز ردیف 111 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091295 مزایده فروش یک دستگاه خودروی وانت تویوتا اوراقی به شماره انتظامی 428ب46 ایران95 مدل 1985 رنگ نقره ای ردیف 97 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091294 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پژو405 به شماره انتظامی 469ل75 ایران95 مدل 1388 رنگ نقره ای ردیف 101 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091293 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پژوپارس مدل 1385 رنگ خاکستری ردیف 99 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091292 مزایده فروش تعداد 117دستگاه خودروی سبک،سنگین،موتورسیکلت - یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 445ی26 ایران42 مدل 1386 رنگ نقره ای ردیف 98 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091287 مزایده فروش - یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی به شماره انتظامی 187ه89 ایران69 مدل 1383 رنگ سبز ردیف 96 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091285 مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت پیشتاز مدل 1395رنگ قرمز ردیف 112 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091281 مزایده فروش - یک دستگاه موتورسیکلت کمین به شماره انتظامی 99479ایران 822مدل 1394رنگ قرمز ردیف 113 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091277 مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت پاکسیما به شماره انتظامی 17821 ایران 792 مدل 1386 رنگ نقره ای ردیف 117 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091274 مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت برمودا به شماره انتظامی 79485 ایران 776 مدل 1397رنگ مشکی ردیف 116 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091266 مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت همتاز مدل 1398رنگ آبی ردیف 114 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
8091260 مزایده فروش - یک دستگاه موتورسیکلت آپادانا مدل 1384رنگ قرمز ردیف 115 استان خراسان جنوبی 1403/03/22 1403/04/03
صفحه 1 از 7