مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین مسکونی 1401/02/25 1401/02/18
مزایده فروش زمین مسکونی 1401/02/19 1401/02/18
مزایده زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری - زمین با کاربری خدماتی - زمین 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات تحت اختیار خود 1400/12/02 1400/12/22
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/11/27 1400/12/22
مزایده نوع مال زمین - کاربردی مسکونی - مساحت عرصه 190 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/10/11 1400/10/20
مزایده واگذاری تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/10/06 1400/10/20
مزایده واگذاری تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/05/11 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی 1400/05/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی - زمین های سطح شهر و پلاک های مسکونی 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/03/29 1400/04/09
مزایده فروش تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/03/23 1400/04/09
مزایده تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری 1400/02/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاک های کارگاهی و تجاری 1400/02/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6