مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری تعدادی از غرف واقع در سطح شهر 1- غرفه سبزی مارکت 2-غرفه سوپر مارکت3- غرفه روغنگیری 4-... 1397/12/18 1397/12/22
بهره برداری تعدادی از غرف میدان مرکزی تره بار 1397/11/06 1397/11/15
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/09 1395/06/20
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/09 1395/06/20
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/06 1395/06/16
بهره برداری از غرف جهت عرضه انگور، گردو و انار واقع در بولوار 1395/06/06 1395/06/16
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/03 1395/06/16
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/03 1395/06/20
بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/02 1395/06/20
بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی 1395/05/21 1395/06/03
صفحه 1 از 90