مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حراج حضوری بهره برداری از تعدادی غرف واقع درسطح شهر 1400/02/26 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری تعدادی از غرف واقع در سطح شهر 1- غرفه سبزی مارکت 2-غرفه سوپر مارکت3- غرفه روغنگیری 4- واحد تجاری و.. 1397/12/18 1397/12/22
مزایده بهره برداری تعدادی از غرف میدان مرکزی تره بار 1397/11/06 1397/11/15
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/09 1395/06/20
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/09 1395/06/20
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/06 1395/06/16
مزایده بهره برداری از غرف جهت عرضه انگور، گردو و انار واقع در بولوار 1395/06/06 1395/06/16
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/03 1395/06/16
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/03 1395/06/20
مزایده بهره برداری از تعدادی غرف 1395/06/02 1395/06/20
مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی 1395/05/21 1395/06/03
مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری های (چهارچرخ باربر) 1395/05/21 1395/05/25
مزایده بهره برداری از غرفه 1395/05/20 1395/06/02
مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی 1395/05/16 1395/06/03
مزایده بهره برداری از غرفه شماره 1 جهت سوپر مارکت واقع 1395/05/13 1395/06/02
مزایده بهره برداری از تعداد سه دستگاه باسکول الکترونیکی 1395/05/13 1395/06/03
مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان 1395/05/12 1395/05/23
مزایده بهره برداری از امور ساماندهی و راهبری کلیه گاری ها 1395/05/10 1395/05/25
مزایده بهره برداری از درب ورودی و ساماندهی سایت مستعمل فروشان 1395/05/04 1395/05/23
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه جهت میوه و تره بار بصورت اجاره 1395/05/02 1395/05/14
صفحه 1 از 45