مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
بیلوارد تبلیغات محیطی ترمینال مرکزی 1396/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال 1396/09/18 رجوع به آگهی
ایستگاه اخذ عوارض ورودی خودرو ترمینال 1396/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی 1396/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و وصول عوارض 5 درصد مسافرین زمینی ترمینال های مرکزی و شمال غرب سنندج 1396/04/14 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1396/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1396/03/25 رجوع به آگهی
اجاره تعداد یک باب مغازه 1396/02/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک باب مغازه 1396/02/20 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1396/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3