مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عرصه 4قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/06/25 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه 4 قطعه زمین به متراژ ۲۰ متر مربع جهت احدات کیوسک 1399/06/18 1399/07/05
واگذاری عرصه 4قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع 1399/06/18 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه 3 /سه قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع 1399/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه 3 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه 3 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 مترمربع جهت احداث کیوسک 1399/03/20 رجوع به آگهی
واگذاری عرصه 18 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/02/22 1399/02/30
واگذاری عرصه 18 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 متر مربع جهت احداث کیوسک 1399/02/15 1399/02/30
واگذاری عرصه 18 قطعه زمین هر کدام به متراژ 20 مترمربع جهت احداث کیوسک 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری پارکینگ 1398/11/20 1398/11/30
صفحه 1 از 16