کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6439961 مزایده اجاره مغازه استان خوزستان 1402/01/24 1402/01/28
6437321 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1402/01/22 رجوع به آگهی
6435297 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1402/01/22 1402/01/28
6411244 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1402/01/15 1402/01/28
6286613 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1401/11/26 1401/12/03
6286596 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1401/11/26 1401/12/03
6285293 مزایده ی عمومی اجاره 28 باب مغازه واقع در بازارچه شهرک استان خوزستان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6263592 مزایده اجاره 28 باب مغازه واقع در بازارچه شهرک استان خوزستان 1401/11/19 1401/12/03
6263386 مزایده اجاره 28 باب مغازه واقع در بازارچه شهرک شهید استان خوزستان 1401/11/19 1401/12/03
6236800 مزایده پارکینگ پارک ساحلی استان خوزستان 1401/11/11 1401/11/13
6235672 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/11/11 رجوع به آگهی
6221556 مزایده واگذاری اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/11/08 1401/11/13
6220199 مزایده اجاره پارکینگ پارک ساحلی استان خوزستان 1401/11/08 1401/11/13
6116479 مزایده اجاره باب مغازه استان خوزستان 1401/10/15 رجوع به آگهی
6111326 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1401/10/14 رجوع به آگهی
6087195 مزایده اجاره 28 باب مغازه استان خوزستان 1401/10/07 1401/10/17
6085262 مزایده اجاره پارکینگ پارک ساحلی استان خوزستان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6083203 مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی استان خوزستان 1401/10/05 1401/10/07
6064213 مزایده واگذاری پارکینگ پارک ساحلی استان خوزستان 1401/09/29 1401/10/07
5704312 مزایده ضایعات و آهن آلات اسقاطی و پایه های روشنایی استان خوزستان 1401/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10