مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش زمین 1397/07/07 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/07/03 1397/07/14
فروش زمین 1397/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/31 رجوع به آگهی
فروش 3 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1397/06/27 1397/07/14
واگذاری ترمینال 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/11 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/06/04 رجوع به آگهی
فروش 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/06/04 1397/06/15
صفحه 3 از 8