مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/04/24 1397/05/11
فروش 13 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری 1397/04/24 1397/05/11
واگذاری ترمینال 1397/04/09 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/03/09 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/01/28 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1397/01/28 1397/02/08
واگذاری امورات کارت پارک 1396/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 8