مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ترمینال 1397/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1397/01/28 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1397/01/28 1397/02/08
واگذاری امورات کارت پارک 1396/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری امورات کارت پارک 1396/09/05 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1395/10/13 رجوع به آگهی
واگذاری ترمینال 1395/09/22 رجوع به آگهی
مزایده زمین جهت نصب وسایل بازی کودکان 1395/04/23 رجوع به آگهی
فروش مقداری از ضایعات آهن آلات و اسقاط 1394/12/25 رجوع به آگهی
اجاره ترمینال 1394/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 9