مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش حدود 3110 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم 1388/09/14 1388/09/29
فروش حدود 3110 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم 1388/06/18 1388/07/01
فروش حدود 202200 لیتر روغن سوخته 1388/04/03 1388/04/18
فروش 3110 کیلوگرم آلومینیوم ضایعاتی 1388/02/09 1388/03/02
فروش حدود 3110 کیلوگرم آلومینیوم ضایعاتی 1387/11/12 1387/11/27
فروش حدود 3110 کیلوگرم آلومینیوم ضایعاتی 1387/08/14 1387/09/06
فروش 143000 کیلوگرم سفاله اهن 1386/11/25 1386/12/12
صفحه 1 از 1