کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8001193 مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1403/02/30 رجوع به آگهی
8001150 مزایده یک قطعه زمین به متراژ 1500 متر مربع استان فارس 1403/02/30 رجوع به آگهی
7961028 مزایده فروش تعداد 8 قطعه زمین مسکونی شامل: - دو ردیف هر کدام به مساحت 252 مترمربع - به مساحت 249 مترمربع، - به مساحت 231 مترمربع،- و ... استان فارس 1403/02/23 رجوع به آگهی
7960832 مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1500 متر مربع استان فارس 1403/02/23 رجوع به آگهی
7829689 مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829682 مزایده فروش قطعات زمین مسکونی استان فارس 1403/01/25 رجوع به آگهی
7811600 مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1403/01/18 رجوع به آگهی
7811593 مزایده فروش قطعات زمین مسکونی استان فارس 1403/01/18 رجوع به آگهی
7697229 مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 1500 متر مربع جهت ایجاد شهربازی به مدت یکسال استان فارس 1402/12/02 رجوع به آگهی
7669857 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 1500 مترمربع جهت ایجاد شهربازی استان فارس 1402/11/25 رجوع به آگهی
7392745 مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز 19 تن استان فارس 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392173 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/09/11 رجوع به آگهی
7360824 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی شامل: - به مساحت 214.2 مترمربع - سه ردیف هر کدام به مساحت 215.3 مترمربع - به مساحت 212.25 مترمربع - به مساحت 194.25 مترمربع استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7360799 مزایده یک دستگاه خودرو کامیون بنز 19 تن تیپ با کاربری تانکر آب استان فارس 1402/09/01 رجوع به آگهی
7275541 مزایده دو دستگاه خودرو کامیون بنز 19 تن تیپ24 1924/52 WHL کاربری تانکر آب -وانت مزدا کارا 2000 استان فارس 1402/08/15 رجوع به آگهی
7241655 مزایده دو دستگاه خودرو کامیون بنز 19 تن تیپ24 1924/52 WHL کاربری تانکر آب -وانت مزدا کارا 2000 استان فارس 1402/08/06 رجوع به آگهی
7200543 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/24 رجوع به آگهی
7167580 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/07/17 رجوع به آگهی
6828582 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین مسکونی استان فارس 1402/05/01 رجوع به آگهی
6802699 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین مسکونی درب حیاط و درب ساختمان استان فارس 1402/04/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5