مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه امور مربوط به پخت و سرو غذای خود 1398/09/05 رجوع به آگهی
کلیه امور مربوط به پخت و سرو غذای خود از طریق مزایده 1398/09/02 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد بر نیاز:پلاک ثبتی 2 فرعی از 21 اصلی-با عرصه 1.070.000 و کاربری کشاورزی 1398/03/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد با عرصه 1.070.000 مترمربع و کاربری کشاورزی 1398/03/07 رجوع به آگهی
فروش ملک با کاربری کشاورزی و عرصه 1.070.000 مترمربع ... 1398/03/01 رجوع به آگهی
تعداد 5 تجهیز LMF -تعداد 700 مخزن فاینتک 1398/02/28 1398/03/02
اصلاحیه واگذاری دو باب هتل آپارتمان 1398/01/18 رجوع به آگهی
دو باب هتل آپارتمان 1397/12/23 رجوع به آگهی
دو باب هتل آپارتمان 1397/12/16 رجوع به آگهی
فروش تعداد 8 قطعه زمین سند دار جمعا به متراژ حدود 8174 متر 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3