مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
- پلاک 31 فرعی از 102 اصلی - مال ساختمان - کاربری تجاری مسکونی - مساحت عرصه 1025 - مساحت اعیان 194 -... 1399/06/16 رجوع به آگهی
سه رقبه املاک تملیکی 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری تجاری مسکونی - ساختمان با کاربری مسکونی 1399/05/13 رجوع به آگهی
- پلاک 218 فرعی از 188 فرعی از 31 فرعی از 91 اصلی - نوع مال ساختمان - نوع کاربری مسکونی - مساحت عرصه... 1399/03/12 رجوع به آگهی
فروش ۳ رقبه املاک تملیکی 1399/03/11 رجوع به آگهی
فروش خودرو 1398/12/06 1398/12/17
- پلاک ثبتی 247 فرعی از 116 اصلی - نوع مال ساختمان - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 230/65 - مساحت اعیان... 1398/11/29 رجوع به آگهی
فروش ۳ رقبه املاک تملیکی خود در شهرستان ها 1398/11/28 رجوع به آگهی
فروش: ساختمان مسکونی عرصه 192.40 ، اعیان 192 ـ ساختمان مسکونی عرصه 127.80 ، اعیان 90 1398/09/07 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی 1398/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2