مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مانکن -عروسک کوچک -مانکن معمولی .-مانتو پالتو-لباس زنانه مدل مجلسی- تاپ و زیر و غیره-اینه قدی یکمت... 1398/10/25 1398/11/15
یک دستگاه پراید جی تی ایکس به رنگ نقره ای مدل 1385 1398/10/25 1398/11/14
پلاک ثبتی 1313به مساحت 108/9مترمربع 1398/10/25 1398/11/15
فروش یکباب مغازه پلاک 2572 فرعی از 172 اصلی به مساحت 13/05 متر مربع و یک باب مغازه پلاک 2573 فرعی از... 1398/10/25 1398/11/23
ششدانگ یک قطعه زمین باغی به مساحت 900 متر مربع دارای درختان میوه مثمر بارده شامل انگور ( 4 ردیف ) زر... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین دیمه سار مشاعی از سهم الارث به متراژ 23500 مترمربع 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک باب منزل مسکونی و دامداری متصل به آن به مساحت 604 مترمربع (120 مترمربع زیربنا و 143 مترمربع... 1398/10/25 رجوع به آگهی
1. باقیمانده قطعه زمین مجاور دانشگاه پیام نور -سمت غرب جاده 2684 متر مربع 2. یک قطعه باغ به شماره پل... 1398/10/25 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامپیوتر آی مک - یک دستگاه کیس کامپیوتر - یکدستگاه گوشی موبایل 1398/10/26 رجوع به آگهی
فروش 1738 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک دارای پلاک ثبتی 10269 فرعی از 184 اصلی با عرصه به مساح... 1398/10/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2350