مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک : شماره ثبت 13026 عرصه برابر با 5/24 متر مربع با قدمت 25 سال 1398/08/22 1398/09/24
فروش ساختمان اداری 1398/08/23 رجوع به آگهی
یک سوم از مجموع زمینهای زراعی به مساحت 18000 متر مربع ، 8000 متر مربع - زمین کشاورزی به مساحت 27... 1398/08/22 1398/09/20
فروش 6دانگ دو مورد ملک مشاع به پلاک ثبتی 749/4 و باقیمانده 749به میزان 17/30متر مربع 1398/08/22 1398/09/10
فروش ملک مسکونی بامساحت عرصه 84 مترمربع واعیان دردوطبقه 160 مترمربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی 438 فرعی از 2008 اصلی-مساحت طبق سند 111/04 مترمربع 1398/08/22 1398/09/20
فروش دستگاه خودرو ی سواری رانا تی یو فایو به شماره انتظامی 864ط85 ایران 18 مدل 1392 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی دارای مساحتی معادل ، 102/75 متر مربع دارای عرصه و دارای ساختمانی دارای بنایی حدود 120... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش ملک ساختمان یک طبقه مسکونی به صورت شش دانگ 1398/08/22 1398/09/24
تعدادی لباس زیز زنانه و بچه گانه 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 871