مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پلاک ثبتی 10/10874-10842/37236-37246 ملک مورد ارزیابی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول به مسا... 1398/09/14 1398/10/04
فروش شش دانگ عرصه و اعیان ملک یک باب خانه ویلائی دو طبقه با موقعیت جنوبی و بدون نما می باشد. بر ساخت... 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش ملک دارای پلاک 388فرعی از 2143 مجزا شده از 52 فرعی و دارای مساحت حدودی 413 متر مربع 1398/09/14 1398/10/04
فروش یک دستگاه پراید مدل 83 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش ملک 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش زمین های فاز دوم 1398/09/14 رجوع به آگهی
مزایده آرماتور ـ وزن کل آرماتورها نمره 12 در حدود 5 تن معادل 5000 کیلوگرم 1398/09/13 رجوع به آگهی
فروش آرماتور در حدود 5 تن معادل 5000 کیلوگرم 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش ملک به مساحت 166 مترمربع به قیمت 3.010.000.000 ریال و ... 1398/09/14 رجوع به آگهی
فروش ملک پلاک ثبتی 238 فرعی از 15 اصلی 1398/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 903