مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک  MVM315H  سفید رنگ مدل 1392 1398/08/28 1398/09/20
فروش یک دستگاه الکترو موتور 11کیلو وات سه فاز 4a160l سال ساخت 1392 1398/08/28 1398/09/13
فروش یکدستگاه خودروپژوپارس مدل 89رنگ سفید 1398/08/28 1398/09/26
فروش گله گوسفند شامل 14 عدد میش که دو راس از آنها به تازگی 2 بره زایش کرده است، 5 راس گوسفند (بره) ی... 1398/08/28 1398/09/21
فروش تعداد1090عددسوشرت و شلوار ورزشی و تعداد340عدد شلوار نخی ورزشی زمستانی و تعداد80ست سوشرت و شلوار... 1398/08/28 1398/09/25
فروش شش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین و خانسرا دارای پلاک ثبتی 93 فرعی از 16 اصلی 1398/08/28 1398/09/13
فروش ملک به پلاک ثبتی 770 فرعی از 9 اصلی  به مساحت 631 مترمربع 1398/08/28 1398/09/19
واگذاری واحد تجاری کاربری تجاری مساحت اعیان 28.33 مترمربع 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یک باغ به مساحت 0/56 هکتار و زمین زراعی آبی به مساحت 1/5 هکتار و زمین زراعی آبی به مساحت 1/9 هک... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 41391 متر مربع عرصه کشاورزی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 900... 1398/08/28 1398/09/20
صفحه 1 از 586