مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 4 قطعه زمین 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن ورزشی ـ استخر ـ سالن ورزشی 1398/11/08 1398/11/19
واگذاری تالار شهرداری 1398/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری تالار 1398/11/08 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ قطعه زمین موسوم به باغچه به مختصات مرکزی 85/4231084 و 294352/00 عرصه به مساح... 1398/11/08 رجوع به آگهی
اصل و مازاد اول و دوم مقدار ۱۰۱ سهم و ۳۶ صدم سهم از ۷۰۰ سهم مشاع از ۴۳۰۹ سهم ششدانگ یک قطعه زمین به... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و ... 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری مسکونی - ساختمان با کاربری تجاری / مسکونی - زمین با کاربری زراعی - زمین و سول... 1398/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری ساختمان زیربنا 5300 مترمربع 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب / خانه پلاک ثبتی 11164 فرعی از 37 اصلی پلاک فوق دارای 71 مترمربع عرصه و 55 مترمرب... 1398/11/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 732