مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک قطعه زمین باغ به مساحت 21164 متر مربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
یکدستگاه سواری پراید 131 مدل 1383 1398/08/22 رجوع به آگهی
تمامت ششدانگ یکباب کارخانه شالیکوبی با تمام عرصه و اعیان و ملحقات آن و تمام تجهیزات و ماشین آلات کا... 1398/08/22 1398/09/23
یک قطعه زمین به مساحت 3153/2 متر مربع دارای دو فقره سند مالکیت تحت پلاک های ثبتی 697 فرعی از 15 اصلی... 1398/08/22 رجوع به آگهی
50 دستگاه موتور سیکلت صفر کیلومتر  ـ که 30 دستگاه  کارشناسی شده است ـ 1- موتور سیکلت تلاش 125CC مد... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت عرصه 637/13 مترمربع 1398/08/22 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین زراعی دیم به مساحت 18869 مترمربع مشاع از نه میلیون سهم ششدانگ پلاک ثبتی 13717 فرعی از 3... 1398/08/22 رجوع به آگهی
سالینجت 250 سی سی - دکستروز نیم لیتری - محلول ب کمپلکس سیانس ... 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش یک یکدستگاه موتور سیکلت مدل 1390 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش 6 دانگ 1 دستگاه آپارتمان به مساحت 99/08 که مقدار 4/56 مترمربع آن تراس دارای پلاک ثبتی 39640 فرع... 1398/08/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 796