مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 972/47 مترمربع 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری حق استفاده از محل بوفه 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت 872/95 مترمربع ملک فوق اعیانی ها به صورت چهار باب مغازه چسب... 1398/11/05 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک چهار فرعی از دو هزار و هفتصد و نود و هشت اصلی ثبت تبریز - به صورت آپارتمان شامل شش طبقه... 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ خودرو سواری پژو پارس به رنگ مشکی متالیک مدل 1382 1398/11/05 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب انباری به مساحت 488/20 مترمربع جهت نگهدای اسب به مساحت حدود 133 مترمربع ، مساحت ا... 1398/11/05 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات دارویی سرپایی (داروخانه) بیمارستان 1398/11/05 1398/11/12
فروش تعداد محدودی از قطعات و واحدهای تجاری و خدماتی و مسکونی خود واقع در پروژه های مجتمع بازار 1398/11/05 1398/11/14
فروش ضایعات براده آهن - ضایعات براده چدن - ضایعات براده آلومینیوم 1398/11/06 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد انبوهی از تولیدات گیاهی ( ساکولنت F1 بذری ) 1398/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1901