مزایده فروش سالن پرورش مرغ

فروش سالن پرورش مرغ

مزایده با عنوان فروش سالن پرورش مرغ و با کد هزاره 1779767 در تاریخ یکشنبه، 21 بهمن 1397 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1397/12/14 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان چهارمحال وبختیاری بوده و در دسته بندی (های) کاربری زراعی کشاورزی - زمین بیش از 2000 متر مربع انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده
به موجب پرونده شماره940010 محکوم علیه مقصودعلی محمدی محکوم گردیده است به پرداخت مبلغ 1/010/546/337 ریال بابت اصل خواسته وهزینه ها درحق خواهان شیرزادکریمی و همچنین پرداخت مبلغ 21/020/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی،با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و با توجه به توقیف مرغداری گوشتی پگاه وردنجان به منظور استیفای محکوم به، مال قید شده در ذیل برگه متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی شد و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت:10 روز سه شنبه مورخ1397/12/14 در دادگستری شهرکرد شعبه اول اجرای احکام مدنی (شعبه سوم) با حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد و هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس 10% مورد مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و قبض بانکی آنرا به این شعبه تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.این آگهی برای یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا ، قربای سببی و نسبی آنان ضمنناً متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجراء نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند.(لازم به ذکر است شرکت کنندگان جهت حضور درجلسه مزایده می بایست 10% قیمت پایه را به صورت چک تضمین شده بانکی فی المجلس ارائه نماید)
اموال توقیف شده و قیمت کارشناس:1- بر اساس پروانه بهربرداری به شماره ۴۴۴۵۳۶چ ن مورخ 27/12/1393 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مجوز فعالیت جهت بهره برداری از واحد پرورش مرغ گوشتی در زمین به مساحت ۱۲۱۵۰ مترمربع داده شده است.
2-طبق بازدید به عمل آمده از محل ساختمان های احداث شده شامل سالن پرورش مرغ ، ساختمان اداری و انبار غله می باشد که:
- سالن پرورش مرغ به مساحت حدود ۲۳۰۰ متر مربع و به تعداد ۲سالن
دیوارها آجر باملات ماسه سیمان، سقف آجر و آهن به صورت قوس ، دارای کلاف انقى وقائم، کف سیمانی، پوشش داخلی بدنه پلاستر ماسه سیمان، دارای تاسیسات و تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا
- ساختمان اداری به مساحت حدود ۱۰۲ متر مربع
دیوارها آجربا ملات ماسه سیمان، سقف تیرچه بلوکا، کف موزائیک، درب و پنجره بیرونی فلزی رنگ آمیزی شده
-ساختمان انبار غله به مساحت حدود ۲۲۰ مترمربع
اسکلت فلزی ، سقف ورق گالوانیزه، کف سیمان، پوشش داخلی بدنه پلاستر سیمان، درب فلزی ریلی
نتیجه گیری: ارزش کل ششدانگ ملک فوق با توجه به مساحت، موقعیت، مصالح به کار رفته و کلیه عوامل موثر در قضیه جمعا به مبلغ 7/000/000/000 ریال ارزیابی و اعلام می گردد.
قیمت پایه تأسیسات معرفی شده بشرح ذیل اعلام می گردد:
1- هوا ساز ساخت نیک کاران هفشجان بانضمام مشعل گاز سوز ری ایران یا گرمیران و تابلو برق و کانالهای هدایت هوا و الکترو موتور و تجهیزات جانبی مربوطه 4 دستگاه
۲- سیستم آسیاب و میکسر و بالابر مرغداری ساخت تکنیک کاران هفشجان بانضمام سه عدد الکترو موتور و تابلو برق و تجهیزات جانبی مربوطه 1 دستگاه
3 -دستگاه دانخوری 250 عدد و آبخوری 250 عدد بانضمام سیستم لوله کشی و تجهیزات جانبی مربوطه
4- تجهیزات متفرقه شامل :
1-4- تانک فلزی به ظرفیت حدود ۱۲۰۰۰ لیتر ۱ دستگاه و حدود 20000 لیتر ۱ دستگاه
2-4- فن دمنده ( ۵۰×۵۰) ۲۸ دستگاه
3-4- لوله پلی اتیلن 4 اینچ حدود 25 متر
4 - 4- قوطی فلزی ۱ شاخه ۱۲ متری
4-5- گاری حمل خوراک طیور 4 دستگاه
4-6- تانک ۱۰۰۰ لیتری پلی اتیلن جهت ذخیره آب بانضمام الکترو پمپ و سیستم لوله کشی ۲ دستگاه
4 - 7 - باسکول مکانیکی ۲۰۰ کیلوئی و دستگاه
4-8- بخاری کارگاهی ۱۲ عدد - یخچال ۲ عدد - آبگرمکن ۲ عدد - تخت خواب ۲ عدد
5- امتیاز انشعاب برق ۳۰ کیلو وات به شماره اشتراک ۵۱۸۵۱۹۵۱ بانضمام شبکه اجرای برق و تابلو برق اصلی و
تجهیزات جانبی مربوطه.
جمع کل ارزیابی و ردیف 5 تجهیزات و تأسیسات و انشعابات موجود در محل با عنایت به جمیع عوامل مؤثر برقیمت گذاری و شرایط حاکم بر بازار به مبلغ کل1/320/000/000 ریال ارزیابی می گردد.
تأمین آب و چاه موجود در مرغداری گوشتی شرکت تعاونی مرغ پگاه وردنجان به استحضار می رساند چاه موردنظر موضوع پروانه حفر آزمایشی شماره ۸۱۷۵/ آ-ش مورخ 10/12/78  بوده که پس از حفاری و آزمایش آبدهی ، مجوز بهره برداری شماره ۷۷۸/د/ح /ش مورخ 1/7/81  به میزان ۳۰ متر مکعب در شبانه روز برای آن صادر و تا بحال حدود 16 سال است مورد بهره برداری قرار دارد ( تصاویر پیوست ) معذالک به دلیل خشکسالیهای اخیر آبدهی آن نقصان فاحش داشته بطوری که در شبانه روز فقط 60 دقیقه آبدهی دارد و ظاهرا کمبود آب محسوس است. علی ایحال برآورد قیمت چاه موجود با توجه به نرخ امروز و ارزش منطقه ای آن در دشت ممنوعه شهرکرد بشرح زیر است:
ردیف    شرح خدمات یا عملیات    واحد    قیمت واحد    متراژ یا مقدار    بهای کل به ریال
1   هزینه ایاب و ذهاب – تشکیل پرونده و دعوت از کارشناس در دو نوبت پروانه حفر و بهره برداری   --   مقطوع    -    10/000/000
2    تجهیز کارگاه برای حفر چاه دستی در محل با توجه به تجهیزات لازم    --    مقطوع    ---    30/000/000
3    حفر چاه دستی در آبرفت و قسمت خشک چاه     متر طول    4/000/000      25    متر  100/000/000
4    حفر چاه در قسمت آبده چاه با توجه به کار کرد کف کش بدون احتساب سنگ متر طول    6/000/000    5/6متر  15/000/000
5    حفر چاه در سنگ آهک کرتاسه زیرین به رنگ خاکستری و داخل آب    متر طول  10/000/000     5/2متر     25/000/000
6    نصب تجهیزات و الکترو موتور کف کش 5/1 اینچ و آپارات کابل و سایر لوازم --     مقطوع    یک سری کامل  30/000/000
7    حفر کانال + لوله گذاری + آزمایش + خاک سرندی + پرکردن کانال + خرید لوله پلی اتیلن 5/1 اینچ    مترطول1/000/000  150 متر 15/000/000
8    قیمت موتورخانه موجود شامل آجر + ملات سیمان + سقف آهنی بدون شناژ و بدون کف سازی    متر مکعب    2/000/000 30  60/000/000
9    ارزش منطقه ای ۳۰ مترمکعب آب مرغداری در منطقه ممنوعه دشت شهرکرد با توجه به شرایط فعلی چاه( مصادف شدن با شرایط بحرانی و خشکسالی)    مترمکعب    20/000/000      30    متر  600/000/000 ریال
جمع کل برآورد به ریال (هشتصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تمام )    885/000/000 ریال
جمع کل کارشناسی به مبلغ 9/205/500/000 ریال (نه میلیاردودویست وپنج میلیون وپانصد هزارریال ) بر آورد و اعلام می گردد. دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرکرد
شماره آگهی : 9710463815200003
شماره پرونده : 9209983810300747
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان چهارمحال وبختیاری
تاريخ انتشار: 1397/11/21
مهلت دريافت: 1397/12/14 ساعت 10
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********15200003
کد هزاره: 1779767
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.