مزایده 2 دانگ مشاع از 6 دانگ خانه مسکونی -دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع

2 دانگ مشاع از 6 دانگ خانه مسکونی -دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع

مزایده با عنوان 2 دانگ مشاع از 6 دانگ خانه مسکونی -دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع و با کد هزاره 1896034 در تاریخ شنبه، 31 فروردین 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و تاریخ انتشار آن 1398/01/31 است. این آگهی مربوط به استان یزد بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
«آگهی مزایده»
باستناد پرونده اجرائی  به کلاسه  973125/4/ش  صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان  یزد له  مجتبی ثقفی و علیه 1- احمد منصوری 2- مجتبی منصوری  محکوم محکوم علیها/ علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و  نیم عشر دولتی ،  جمعا به مبلغ 56/593/500  ریال در  حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که شخص ثالثی بنام عهدیه مقیمی فیروز آبادی 2 دانگ مشاع از 6 دانگ  خانه مسکونی به شماره پلاک 10 فرعی از 6335 اصلی بخش 8 یزد را بعنوان مال محکوم علیهم معرفی نموده است  که  دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع تالار و حیاط 81 متر مربع و امتیازات آب و برق و گاز  به آدرس بلوار نواب صفوی کوچه دانش -  کوچه شهید پارسائیان – کوچه 14 پلاک 15 که معادل ششصدو بیست و پنج  ده هزارم (0/0625) از 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق الرذکر که توسط اداره ثبت اسناد و املاک یزد  توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به  مبلغ 56/593/500  ریال ارزیابی گردیده  است که جهت ادای دین محکوم علیه  در روزشنبه مورخ 1398/02/21ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده درشعبه  4 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل  به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./ شرایط: 1- برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند . 2- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد 3-پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه چهارم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد - محمد حاجی زاده تفتی
یزد - بلوار مدرس - ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف
شماره آگهی : 9810463591400022
شماره پرونده : 9709983595300156
شعبه صادر کننده : شعبه چهارم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان یزد
تاريخ انتشار: 1398/01/31
مهلت دريافت: روزشنبه مورخ 1398/02/21ساعت 9 الی 10 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********91400022
کد هزاره: 1896034
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: شعبه چهارم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد
تصویر آگهی:
2 دانگ مشاع از 6 دانگ  خانه مسکونی -دارای عرصه وضع موجود 284 متر مربع همکف و زیر زمین 155 متر مربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.