مزایده ملک :پلاک ثبتی 6336فرعی از یک اصلی - به مساحت 30000متر مربع

مزایده ملک :پلاک ثبتی 6336فرعی از یک اصلی - به مساحت 30000متر مربع

مزایده با عنوان مزایده ملک :پلاک ثبتی 6336فرعی از یک اصلی - به مساحت 30000متر مربع و با کد هزاره 1964054 در تاریخ دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/03/23 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان قزوین بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده اموال غیر منقول * مرحله اول *
در پرونده کلاسه 960496اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان* مطابق دادنامه صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان تاکستان به شماره دادنامه 9509972861000560محکوم علیهم آقایان 1-عباس رحمانی فرزند حکمعلی 2-ناصر یار علی فرزند مهرعلی 3-داود رحمانی فرزند حکمعلی به صورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 240/686/933ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/740/000وبابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا زمان وصول بر مبنای توافق از تاریخ 1395/06/02لغایت اجرای حکم روزانه 149/360ریال حسب محاسبه اجرای احکام در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده است و همچنین در پرونده کلاسه 960497طبق دادنامه 9509972861000561صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی تاکستان محکوم علیهم آقایان 1- داود رحمانی فرزند حکمعلی 2- عباس رحمانی فرزند حکمعلی 3-مجید رحمانی فرزند حکمعلی به صورت تضامنی به پرداخت 206/089/537ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/530/000بابت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه تا زمان وصول آن بر مبنای توافق طرفین از تاریخ 1395/02/06لغایت اجرای کامل دانامه روزانه 137/597ریال حسب محاسبه اجرای احکام مدنی در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت گردیده اند و شخص ثالث آقای حجت اله رحمانی جهت استیفای محکومیت محکوم علیه بدوا تقاضای توقیف و کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد در مورخ 1398/03/23  ساعت 10:00الی 11:00 صبح در محل اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری تاکستان از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند و خریدار می بایست 10% مبلغ پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه بحساب سپرده دادگستری واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ 10% واریزی به خریدار مسترد خواهد شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر بحساب سپرده واریز ننماید و یا اعلام انصراف نماید مبلغ 10% پیشنهادی خریدار پس از کسر هزینه ی مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء خواهد شد.
اموال مزایده شامل :
جهت ارزیابی پلاک ثبتی 6336فرعی از یک اصلی تاکستان بخش هشت قزوین به مساحت 30000متر مربع که 8175/4سهم مشاع از 30000سهم عرصه و اعیان در مالکیت حجت الله رحمانی می باشد این ملک ذیل ثبت 99588ص 227دفتر 465و شماره مالکیت 069500میباشد و ملک فوق فاقد اعیانی است و کاربری در سند ماکیت نوشته نشده است .
*آدرس ملک تاکستان جنب سیلو تاکستان
نتیجه کارشناسی :ارزش پایه مزایده 8175/4 مترمربع مشاع از 30000سی هزار مترمربع عرصه این ملک با مشخصات فوق بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است وجود داشته باشد بنا به نظر و تشخیص کارشناس مبلغ 286/000/000 ریال  بیست و هشت میلیون و ششصد هزار تومان  برآورد و ارزیابی گردید.ضمنا این ملک بعلت مشاع بودن و سایر عوامل سهل الفروش نمی باشد.
بازداشتی 300/000/000 ریال
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری تاکستان
رحمانی
شماره آگهی : 9810462833300040
شماره پرونده : 9509982861000327
شعبه صادر کننده : شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تاکستان/قدیم
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان قزوین
تاريخ انتشار: 1398/02/26
مهلت دريافت: 1398/03/23 ساعت ده الی یازده صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********33300040
کد هزاره: 1964054
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
مزایده ملک :پلاک ثبتی 6336فرعی از یک اصلی - به مساحت 30000متر مربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.