مزایده فروش فریزر صندوقی دو درب کشویی استیل یک دستگاه بدون مارک 2)میز فلزی رویه استیل مخصوص مرغ و ماهی یک عدد تمام استیل 3) میز معمولی دفتری 1/45*0/70 تعداد 1 عدد 4) صندلی گردون متوسط مستعمل 5) قفسه 5 طبقه ایستاده 1/90*0/47 تعداد 1 عدد 6)تابلوی تبلیغاتی مرغ و ماهی ال ایی دی تعداد 1 عدد 1*0/75 7) اجاق گاز کوچک تک شعله تعداد 1 عدد ردیف 20 صورتجلسه 8) شیلنگ نمره 2 آب به متراژ 10 متر ردیف 21 9) صندلی پلاستیکی قرمز رنگ تعداد 2 عدد ردیف 22 صورتجلسه 10) سطل آشغال کوچک پلاستیکی تعداد 1 عع ردیف 44 صورتجلسه 11) ماشین حساب کاسیو تعداد 1 عدد ردیف 25 صورتجلسه 12) تلفن رو میزی اورو تل تعداد 1 عدد ردیف 32 صورتجلسه 13) تلویزیون رنگی 14 اینچ سامسونگ با کنترل تعداد 1 دستگاه ردیف 34 صورتجلسه 14) تخت فلزی تعداد 1 عدد ردیف 36 صورتجلسه 15) پتوی یکنفره مستعمل تعداد 2 عدد 16) دستگاه دوربین مدار بسته با چشم و دی وی آر تعداد 1 سری 17) دستگاه برش مرغ با دینام مربوطه تعداد 1 دستگاه

فروش فریزر صندوقی دو درب کشویی استیل یک دستگاه بدون مارک 2)میز فلزی رویه استیل مخصوص مرغ و ماهی یک عدد تمام استیل 3) میز معمولی دفتری 1/45*0/70 تعداد 1 عدد 4) صندلی گردون متوسط مستعمل 5) قفسه 5 طبقه ایستاده 1/90*0/47 تعداد 1 عدد 6)تابلوی تبلیغاتی مرغ و ماهی ال ایی دی تعداد 1 عدد 1*0/75 7) اجاق گاز کوچک تک شعله تعداد 1 عدد ردیف 20 صورتجلسه 8) شیلنگ نمره 2 آب به متراژ 10 متر ردیف 21 9) صندلی پلاستیکی قرمز رنگ تعداد 2 عدد ردیف 22 صورتجلسه 10) سطل آشغال کوچک پلاستیکی تعداد 1 عع ردیف 44 صورتجلسه 11) ماشین حساب کاسیو تعداد 1 عدد ردیف 25 صورتجلسه 12) تلفن رو میزی اورو تل تعداد 1 عدد ردیف 32 صورتجلسه 13) تلویزیون رنگی 14 اینچ سامسونگ با کنترل تعداد 1 دستگاه ردیف 34 صورتجلسه 14) تخت فلزی تعداد 1 عدد ردیف 36 صورتجلسه 15) پتوی یکنفره مستعمل تعداد 2 عدد 16) دستگاه دوربین مدار بسته با چشم و دی وی آر تعداد 1 سری 17) دستگاه برش مرغ با دینام مربوطه تعداد 1 دستگاه

مزایده با عنوان فروش فریزر صندوقی دو درب کشویی استیل یک دستگاه بدون مارک 2)میز فلزی رویه استیل مخصوص مرغ و ماهی یک عدد تمام استیل 3) میز معمولی دفتری 1/45*0/70 تعداد 1 عدد 4) صندلی گردون متوسط مستعمل 5) قفسه 5 طبقه ایستاده 1/90*0/47 تعداد 1 عدد 6)تابلوی تبلیغاتی مرغ و ماهی ال ایی دی تعداد 1 عدد 1*0/75 7) اجاق گاز کوچک تک شعله تعداد 1 عدد ردیف 20 صورتجلسه 8) شیلنگ نمره 2 آب به متراژ 10 متر ردیف 21 9) صندلی پلاستیکی قرمز رنگ تعداد 2 عدد ردیف 22 صورتجلسه 10) سطل آشغال کوچک پلاستیکی تعداد 1 عع ردیف 44 صورتجلسه 11) ماشین حساب کاسیو تعداد 1 عدد ردیف 25 صورتجلسه 12) تلفن رو میزی اورو تل تعداد 1 عدد ردیف 32 صورتجلسه 13) تلویزیون رنگی 14 اینچ سامسونگ با کنترل تعداد 1 دستگاه ردیف 34 صورتجلسه 14) تخت فلزی تعداد 1 عدد ردیف 36 صورتجلسه 15) پتوی یکنفره مستعمل تعداد 2 عدد 16) دستگاه دوربین مدار بسته با چشم و دی وی آر تعداد 1 سری 17) دستگاه برش مرغ با دینام مربوطه تعداد 1 دستگاه و با کد هزاره 2044480 در تاریخ دوشنبه، 3 تیر 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/04/15 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان یزد بوده و در دسته بندی (های) صنایع برودتی ،سیستم های تهویه و هواکش های صنعتی، لوازم خانگی انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
باستناد پرونده اجرائی  به کلاسه  970154/1/ش صادره از سوی شورای حل اختلاف  شهرستان  یزد له علی میر شمسی و علیه محمد مورکیان علی آبادی  محکوم علیه بابت محکوم به وهزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و نیم عشر دولتی ،  جمعا به مبلغ 196/256/840  ریال در  حق محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام ودرخواست محکوم له اموال منقولی را بعنوان مال محکوم علیه معرفی نموده است که عبارتند از 1)فریزر صندوقی دو درب کشویی استیل یک دستگاه بدون مارک 2)میز فلزی رویه استیل مخصوص مرغ و ماهی یک عدد تمام استیل 3) میز معمولی دفتری 1/45*0/70 تعداد 1 عدد 4) صندلی گردون متوسط مستعمل 5) قفسه 5 طبقه ایستاده 1/90*0/47 تعداد 1 عدد 6)تابلوی تبلیغاتی مرغ و ماهی ال ایی دی تعداد 1 عدد 1*0/75  7) اجاق گاز کوچک تک شعله تعداد 1 عدد ردیف 20 صورتجلسه 8) شیلنگ نمره 2 آب به متراژ 10 متر ردیف 21  9) صندلی پلاستیکی قرمز رنگ تعداد 2 عدد ردیف 22 صورتجلسه 10) سطل آشغال کوچک پلاستیکی تعداد 1 عع ردیف 44 صورتجلسه 11) ماشین حساب کاسیو تعداد 1 عدد ردیف 25 صورتجلسه 12) تلفن رو میزی اورو تل تعداد 1 عدد ردیف 32 صورتجلسه 13) تلویزیون رنگی 14 اینچ سامسونگ  با کنترل  تعداد 1 دستگاه ردیف 34 صورتجلسه 14) تخت فلزی تعداد 1 عدد ردیف 36 صورتجلسه 15) پتوی یکنفره مستعمل تعداد 2 عدد 16) دستگاه دوربین مدار بسته با چشم و دی وی آر تعداد 1 سری 17) دستگاه برش مرغ با دینام مربوطه تعداد 1 دستگاه گه توسط کلانتری 16یزد توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به  مبلغ 38/640/000  ریال ارزیابی گردیده  است که جهت ادای قسمتی از  دین محکوم علیه  در روز شنبه مورخ 1398/04/15 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده درشعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی  شورای حل اختلاف استان یزد  به فروش می رسد طالبین می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و جهت ملاحظه موضوع مزایده اقدام نمایندودرصورت تمایل  به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خودرا در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمنا حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود ./
شرایط: 1- برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ مزایده را به شماره حساب سپرده دادگستری تودیع و فیش مربوطه را ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید 10%مزبور را در جلسه مزایده تودیع نماید به خریداران پیشنهاد می شود ده درصد مزبور را به حساب سپرده دادگستری تودیع نمایند .
2- پیشنهادات مشروط ، مبهم و برخلاف شرایط آگهی مزایده و همچنین پیشنهاداتی گردیدکه پس از وقت مقرر (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد
3-پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز مزایده باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان و طرفین پرونده در جلسه مزایده بلامانع و عندالاقضاء در همان جلسه مزایده حضوری بعمل خواهد آمد و برنده کسی است که بالاترین قیمت را در جلسه پیشنهاد دهد 4- بدیهی است در صورتی که بالاترین پیشنهاد دهنده در جلسه خریدار مبلغ خریدار مبلغ ده درصدمبلغ مزایده را فی المجلس تودیع ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده بعدی که ده درصد مزبور را فی المجلس واریز نماید به عنوان برنده مزایده اعلام میگردد./
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد - محمد حاجی زاده تفتی
یزد - بلوار مدرس - ساختمان مرکزی شورای حل اختلاف
شماره آگهی : 9810463591100032
شماره پرونده : 9709983588500055
شعبه صادر کننده : شعبه اول اجرای احکام شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان یزد
تاريخ انتشار: 1398/04/03
مهلت دريافت: 1398/04/15 ساعت 9 الی 10 صبح
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********91100032
کد هزاره: 2044480
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
فروش فریزر صندوقی دو درب کشویی استیل یک دستگاه بدون مارک 2)میز فلزی رویه استیل مخصوص مرغ و ماهی یک عدد تمام استیل 3) میز معمولی دفتری 1/45*0/70 تعداد 1 عدد 4) صندلی گردون متوسط مستعمل 5) قفسه 5 طبقه ایستاده 1/90*0/47 تعداد 1 عدد 6)تابلوی تبلیغاتی مرغ و ماهی ال ایی دی تعداد 1 عدد 1*0/75  7) اجاق گاز کوچک تک شعله تعداد 1 عدد ردیف 20 صورتجلسه 8) شیلنگ نمره 2 آب به متراژ 10 متر ردیف 21  9) صندلی پلاستیکی قرمز رنگ تعداد 2 عدد ردیف 22 صورتجلسه 10) سطل آشغال کوچک پلاستیکی تعداد 1 عع ردیف 44 صورتجلسه 11) ماشین حساب کاسیو تعداد 1 عدد ردیف 25 صورتجلسه 12) تلفن رو میزی اورو تل تعداد 1 عدد ردیف 32 صورتجلسه 13) تلویزیون رنگی 14 اینچ سامسونگ  با کنترل  تعداد 1 دستگاه ردیف 34 صورتجلسه 14) تخت فلزی تعداد 1 عدد ردیف 36 صورتجلسه 15) پتوی یکنفره مستعمل تعداد 2 عدد 16) دستگاه دوربین مدار بسته با چشم و دی وی آر تعداد 1 سری 17) دستگاه برش مرغ با دینام مربوطه تعداد 1 دستگاه

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.