مزایده ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی دارد دارای یک آدو رو به کوچه

ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی دارد دارای یک آدو رو به کوچه

مزایده با عنوان ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی دارد دارای یک آدو رو به کوچه و با کد هزاره 2323898 در تاریخ یکشنبه، 21 مهر 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/08/11 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان گلستان بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آ گهی مزایده(مرحله اول)
در پرونده 4/97/1387به موجب  دادنامه 1040 سال 96 صادره  از  شعبه نهم  دادگاه حقوقی گرگان  محکوم علیه  علی عسکر زاده و غیره   به مبلغ 389/708/344ریال در حق محکوم له  هادی اسلامی اوزینه   و مبلغ 19/485/418ریال به عنوان نیم عشر دولتی بدهکار می باشد  که ملک موصوف پس از توقیف پس از جری تشریفات قانونی کارشناسی و قیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسدطالبین خرید می توانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادخودرا ارائه وتسلیم نمایند
محکوم له:  هادی سلامتی اوزینه  محکوم علیه :  علی عسکر زاده و غیره
نظریه کارشناس:کارشناسی در خصوص  قطعه زمینی واقع در گرگان ابتدای چناران 24 کد پستی 4915885697
مشخصات : ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی دارد دارای یک آدو رو به کوچه است و دسترسی  به زمین از طریق  یک راه رو به عرض کمتر از 1،4 و به طول حدود  5 متر است ورود به داخل ملک میسر نشد .ارزیابی: با برسی های به عمل آمده و با توجه به موقیعت کاربری و شرایط منطقه و با در نظر گرفتن  موارد ذکر شده بالا و کسب اطلاع از مطلعین محلی قیمت ملک موصوف بدون در نظر گرفتن  تعهدات و دیونی که ممکن است وجودداشته باشد به صورت زیر  اعلام می گردد ارزش ملک برابر 550/000/000 ریال پانصدو  پنجاه میلیون ریال برآورد می گردد.
زمان ومکان مزایده –
1-زمان مزایده :روز شنبه  مورخه 1398/08/11 ساعت 9 الی 10 .صبح
2-مکان مزایده: دفتر شعبه چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز دادگستری گرگان
--شرایط مزایده—
1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع،برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید.
2-برنده مزایده می بایست 10%مبلغ موردپیشنهادرانقدا"به حساب دادگستری واریزومابقی آن راظرف یک ماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریزوقبض واریزشده راتحویل دایره اجرانماید درغیراین صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد.
3-طالبین خرید می توانند یک هفته قبل ازاجرای مزایده باهماهنگی این اجرای احکام از ملک مورد نظر بازدید نمایند.
4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجراییه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرامسولیتی دررابطه باخریدارنداردفقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد .
5-مزایده باحضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
شماره آگهی : 9810460169400097
شماره پرونده : 9609980059000452
شعبه صادر کننده : شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان گلستان
تاريخ انتشار: 1398/07/21
مهلت دريافت: 1398/08/11 مزایده ساعت 9 الی 10 تاریخ
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********69400097
کد هزاره: 2323898
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
ملک تعرفه شده  قطعه زمینی است که در  اسناد ابرازی  مساحت آن 108 متر مربع قید شده است  کاربری مسکونی دارد دارای یک آدو رو به کوچه

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.