مزایده یکدستگاه زمین بمساحت 153/88 مترمربع

یکدستگاه زمین بمساحت 153/88 مترمربع

مزایده با عنوان یکدستگاه زمین بمساحت 153/88 مترمربع و با کد هزاره 2324183 در تاریخ یکشنبه، 21 مهر 1398 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1398/08/13 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان تهران بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - زمین انتشار یافته است.

خواهشمند است جهت کسب اطلاعات دقیق، به تصویر آگهی درج شده از طرف مناقصه/مزایده گزار رجوع نمائید.
شرح آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
به موجب اجراییه بشماره9810420243000066 مورخ 1398/03/26 و دادنامه بدوی شماره 9709970243002869 مورخ 1397/12/26  ؛ محکوم له خانم هاجر اسدی قره بغاز به طرفیت محکوم علیه آقای رضا حقی فرزند یولود محکوم به پرداخت تعداد دویست عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه زوجه و مبلغ 1/400/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 25/000/000ریال بابت هزینه کارشناسی اجرا ،  در حق محکوم له و هزینه نیم عشر اجرای دولتی ، محکوم می باشند. با توجه به درخواست زوجه ، در استیفای محکوم به ،یکدستگاه زمین بمساحت 153/88 مترمربعاز قطعه نهم تفکیکی به شماره 11321 فرعی از 49 اصلی مفروز از  شده از پلاک 129 فرعیاز اصلی مذکور واقع دروحیدیه شمیران بخش یازده تهران ذیل شماره 120481 دفتر 325 صفحه 573 که حسب بازدید بعمل آمده ملک مورد تعرفه دوبرغربی وجنوبی به گذر واعیانی موجود آنسه طبقه با نمای سنگ واکلت فلزی وسقف ضربی و قدمت بیش از سی سال همکف بصورت یک واحد مسکونی مفید حدود نود مترمربع مشمعل بر هال وپذیرائی و یک اتاق خواب باکف سرامیک ودیوار گچ ونقاشی وآشپزخانه اپن با کف سرامیک ودیوار کاشی وکابین ام دی اف سرویس وحمام با کف سرامیک ودیوار کاشی طبقه اول بمساحت مفید حدو یکصد و ده مترمربع مشمعل بر هال وپذیرائی ودواتاق خواب با کف موزائیک ودیوار گچ ونقاشی آشپزخانه اپن با کف سنگ ودیوار کاشی وکابینت ام دی اف  حمام با کف سرامیک ودیوار کاشی  وسرویس ر درراپله با کف سرامیک ودیوار کاشی وطبقه دوم بمساحت مفید حدود هشتاد مترمربع مشتمعل بر هال وپذیرائی و دواتاق خواب با کف سرامیک ودیوار گچ و.نقاشی آشپزخانه اپن با کف سرامیک ودیوار کاشی کابینت ام دی اف حمام با کف سرامیک ودیوار کاشی وسرویس درراپله با کف سرامیک ودیوار کاشی میباشد ملک دارای انشعابات آب و برق و گاز بوده وگرمایش وسرمایش آن با بخاری وکولر آبی تامین میگردد با عنایت بموارد مشروحه فوق ومساحت وموقعیت ودرنظر گرفتن کلیه عوامل مطروحه درقضیه وفارغ از موارد ثبتی وحقوقی ومرتب بر ملک ومدارک ارائه شده آن ارزش سهم الارث خوانده از پلاک فوق مطابق گواهی حصروراثت ارائه شده به میزان (1/5) یک متر پنج دهم دانگ مشاع از ششدانگ بااستثناء ثمنیه عرصه واعیان (معادل مبلغ ریالی 1/3125 دانگ مشاع از ششدانگ) پلاک فوق وبدون احتساب هرگونه بدهی به شهرداری بانکها واشخاص حقیقی وحقوقی ودرصورت بلامعارض بوده و عدم انتقال منافع آن به غیر به مبلغ 5/900/000/000 ریال معادل پنج میلیاردو نهصدو میلیون ریال معادل پانصدو نود میلیون تومان برآوردو اعلام نظر میگردد لذا برابر با مقررات قانون اجرای احکام مدنی ، از طریق مزایده روزدوشنبه مورخ 1398/8/13 از ساعت 11 الی11/30 صبح با حضور نماینده محترم دادستان ، در دفتر شعبه 282 دادگاه خانواده تهران واقع در نشانی فلکه چهارم تهرانپارس مجتمع قضایی شهید باهنر ، به بالاترین مبلغ پیشنهادی از طرف خریدار بفروش برسد.. مزایده حضوری می باشد و از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی یا کسانی بیشترین قیمت پیشنهادی را اعلام نمایید خودرو  فوق به ایشان فروخته می گردد . ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ والباقی ثمن مزایده حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ صدور مزایده به حساب 2171299056001 نزد بانک ملی شعبه فلکه چهارم تهرانپارس واریز وقبض مربوطه را در موعد مقرر تحویل اجرای احکام گردد و در غیر اینصور ت مبلغ ده درصد اخذ شده از برنده مزایده به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران  ضبط و مزایده باطل میگردد .کسانی که به عملیات مزایده اعتراض دارند حداقل ظرف یکهفته پس از مزایده اعتراض خود را کتبا تحویل دادگاه نمایند . ضمنا طبق ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی طالبین جهت بازدید از ملک ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده در این اجرا حاضر تا ترتیب بازدید توسط این اجرا فراهم گردد وکلیه هزینه های نقل وانتقال بر عهده برنده مزایده می باشد./
اجرای احکام مدنی شعبه 282 دادگاه عمومی خانواده تهران
مجتمع قضایی شهید باهنر (ره)
شماره آگهی : 9810462207200014
شماره پرونده : 9709980243001887
شعبه صادر کننده : اجرای احکام شعبه 282 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
شرایط آگهی:
اعلام نشده
مزایده گزار: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
مناطق: استان تهران
تاريخ انتشار: 1398/07/14
مهلت دريافت: 1398/08/13 ساعت 11 الی 11.30
مهلت ارسال:
تاريخ بازگشايی:
نوبت اعلام: اعلام نشده
منبع: agahi.adliran.ir
شماره آگهی: ********07200014
کد هزاره: 2324183
تلفن: اعلام نشده
فکس: اعلام نشده
ایمیل: اعلام نشده
وب سایت: اعلام نشده
آدرس: اعلام نشده
تصویر آگهی:
یکدستگاه زمین بمساحت 153/88 مترمربع

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.