مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) ـ ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 171/77 مترمربع پلاک 13716 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 13456 فرعی از اصلی مرقوم به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 9/90 مترمربع واقع طبقه همکف و به انضمام انباری قطعه یک تملک به مساحت 4/02 مترمربع واقع در نیم طبقه فوقانی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات

مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) ـ ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 171/77 مترمربع پلاک 13716 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 13456 فرعی از اصلی مرقوم به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 9/90 مترمربع واقع طبقه همکف و به انضمام انباری قطعه یک تملک به مساحت 4/02 مترمربع واقع در نیم طبقه فوقانی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات

مزایده با عنوان مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) ـ ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 171/77 مترمربع پلاک 13716 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از 13456 فرعی از اصلی مرقوم به انضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 9/90 مترمربع واقع طبقه همکف و به انضمام انباری قطعه یک تملک به مساحت 4/02 مترمربع واقع در نیم طبقه فوقانی با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و با کد هزاره 3548078 در تاریخ چهار شنبه، 24 دی 1399 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و تاریخ انتشار آن 1399/10/24 است. این آگهی مربوط به استان سمنان بوده و در دسته بندی (های) کاربری مسکونی - خانه ، آپارتمان ، برج ، ویلا انتشار یافته است.

شرایط آگهی: ... سایر اطلاعات و مشخصات رجوع شود به اصل...
مناطق: استان سمنان
مهلت دريافت: طبق شرایط مندرج در آگهی
شماره آگهی: شماره آگهی 139903929114000037
کد هزاره: 3548078

جهت مشاهده جزئیات و تصویر آگهی و همچنین دانلود اسناد، ورود به حساب کاربری الزامی است.