مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دستگاه گیج کنترلی قطعه تقویت داخلی گوشه عقب بالایی پژو 206 1398/08/30 رجوع به آگهی
انواع کابلهای ضایعاتی در اندازه های مختلف 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش انواع تیر بتونی اسقاط 1398/08/30 رجوع به آگهی
فروش ساختمان مسکونی 1398/08/30 1398/09/13
فروش انواع تیر چوبی شکسته اسقاط 1398/08/30 1398/09/13
واگذاری رهن و اجاره یک باب مغازه 1398/08/30 1398/09/10
فروش شش دانگ یک باب خانه پلاک 15 فرعی از 12500 اصلی به مساحت 177.75 مترمربع مساحت عرصه حدود 170 مترم... 1398/08/29 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان (طبقه همکف) به مساحت 168/53 مترمربع که مقدار 0/76 مترمربع آن پیشرفتگی در ف... 1398/08/29 رجوع به آگهی
فروش اجناس مازاد انبار اسقاط و مستعمل 1398/08/30 رجوع به آگهی
شماره 2602/34 به مساحت 48/92 متر مربع که 13/36 متر مربع آن پیشرفتگی در فضای خیابان است ملک مورد نظر... 1398/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 871